SlovenskyEnglish
Menu
Úvod
Stanovy OZ
Výbor OZ
Zoznam členov
Prihláška do OZ
Činnosť OZ
Dokumenty
Zápisnice OZ
Tlačivá
Plemenná kniha FFS
Federácia Felis Slovakia
Kontakty
Fotogaléria
Inzercia členov
GDPR
Važení členovia OZ Mačky - Nitra / Felis - Nitra,
 
po  členskej  schôdzi  nášho  OZ  a  po Valnom zhromaždení FFS si Vám dovoľujem poslať
nasledovné informácie :
 
-  členské na rok 2019 zostáva nezmenené. Výška členského príspevku je
12 EUR a je potrebné ho zaplatiť do 31.1.2019 na číslo účtu OZ:
IBAN: SK8411110000001345589003
V  prípade, že si neprajete v roku 2019 pokračovať vo svojom členstve,
prosím informujte ma. Vopred ďakujem.
 
-  T.č.  Plemenná kniha FFS pracuje obmädzene. Budúci týždeň by mala pracovať v bežnom
režime.  Rovnako stránka FFS je v súčasnosti prerábaná. Od 1.1.2019 by
mala byť už v "novom šate".
 
-  Ak  si  prajete sa zúčastniť súťaže NW´18 prosím pošlite dosiahnuté
výsledky na : https://plemennakniha.felisslovakia.sk/index.php/sk/narodny-vitaz/zaslanie-vysledkov
do 31.12.2018.

VZ FFS rozhodlo:
 
- o  odčlenení  funkcie  sekretára od funkcie pracovník
Plemennej  knihy.  Na  základe  tohto  rozhodnutia  bude
uskutočnená  doplňujúca  voľba  - na jeden rok, do riadnych volieb, na
funkciu sekretár FFS.
 
-  chovateľ,  ktorý  požiada  o  preukazy  pôvodu ( "PP")  do  10 týždňov veku
mačiatok  bude  platiť štandardný poplatok. Vydanie preukazov o pôvode
na  základe  neskoršej  žiadosti  ( po 10 týždňoch veku mačiatok ) sa bude spoplatňovať
zvýšeným poplatkom. Zvýšený poplatok bude uvedený v cenníku PK.
 
- Chovateľský poriadok bude doplnený o možnosť opätovného vydania PP
z  dôvodu zmeny EMS kódu - jedenkrát pre konkrétneho jedinca ktoréhokoľvek
plemena do 10 mesiacov veku mačiatka.
 
-  doplnenie Chovateľského poriadku : pri testovaní mačiatok za účelom
podania  žiadosti  o  PP  budú v  súlade s požiadavkami FIFe a nebudú
ďalej sprísňované.
 
-   zrušená   povinnosť   duplicitne  posielať  dokumenty  potrebné  k
žiadosti o vystavenie PP pokaľ už boli raz poslané pre potreby PK.
 
Zmeny sú platné od 1.1.2019.
 
V prípade Vašich otázok ma prosím kontaktujte.
 
Odporúčam   sledovať   našu  stránku  OZ  http://felis-nitra.eu/,  kde
postupne budem zverejňovať potrebné informácie.
 
 
Pripravujeme
Horúce novinky
Národný víťaz SR 2018

Mačky - Nitra / Felis - Nitra
Created by Weblife. Powered by WEBLIFE CMS. WebHosting by Weblife.